Architektúra

Pôvodný Urbanisticko-architektonický koncept riešeného územia a komplexné projekčné riešenie zabezpečilo Architektonické štúdio Atrium, s.r.o. z Košíc, držiteľ viacerých významných ocenení za dizajn a architektúru a jeden z najväčších spracovateľov územných plánov na Slovensku.

Areál S2

Opis: logisticko-obchodný areál

Príjazd: z juhozápadu po účelovej komunikácii

Status: S2A: predané | S2B: postavené

Infraštruktúra:

 • areál je dopravne zokruhovaný
 • cesty sú dimenzované na prepravu kamiónov
 • chodníky vedú od areálu k budúcej zastávke autobusu
 • parkoviská sa nachádzajú okolo hlavných budovs
 • tovar je dotovaný cez zákl. portály – doky

Okolie:

na severe: biokoridor Balka (je navrhovaný na zachovanie a rozvoj)
na východe: obec Nová Polhora
na juhu: kruhová križovatka a cesta 3325
na západe: futbalové ihrisko

Areál S2 (64 188 m2)

Opis: stavba pozostáva z dvoch logistických hál

Konštrukčné riešenie stavieb: viacloďové, viacmodulové

Použitý materiál:oceľ a železobetón

V septembri 2019 bol celý areál S2 predaný spoločnosti P3 Žilina s.r.o.
V januári tohto roku bola skolaudovaná prvá logistická hala o výmere 12 800 m2.
V apríli až máji roku 2020 začne výstavba druhej logistickej haly o výmere 12 800 m2

Areál S3

Opis: obchodno-obslužný areál, obsahujúci skladové haly, obchodné, obslužné a administratívne prevádzky a nevyhnutný rozsah dopravných plôch a zelene

Príjazd: zo zbernej komunikácie

Status: Voľné

Infraštruktúra:

 • areál je dopravne zokruhovaný
 • cesty sú dimenzované na prepravu kamiónov
 • chodníky vedú od obslužno-administratívneho centra k budúcej zastávke autobusu
 • parkoviská sa nachádzajú na sever od prístupovej cesty
 • tovar je dotovaný cez zákl. portály – doky

Okolie:

značná časť zelene je navrhovaná v rozsahu OP vodovodu Starina
západnou časťou areálu prechádza vodovod Starina
areál bude ležať medzi diaľnicou D1 a zbernou komunikáciou
na severe: diaľničná križovatka s diaľničných privádzačom Nová Polhora
na juhu: melioračný kanál

Areál S3 (64 032 m2)

Opis: stavebný objekt bude tvoriť jeden celok

Konštrukčné riešenie stavieb: viacloďové, viacmodulové

Použitý materiál: oceľ a železobetón

Areál S4

Opis: logistický areál, obsahujúci skladové haly a administratívne prevádzky a nevyhnutný rozsah dopravných plôch a zelene

Príjazd: dva hlavné prístupy do areálu sú zo zbernej komunikácie

Status: Rezervované

Infraštruktúra:

 • areál je dopravne zokruhovaný
 • cesty sú dimenzované na prepravu kamiónov
 • chodníky vedú od obslužno-administratívneho centra k budúcej zastávke autobusu
 • parkovisko pre kamióny sa nachádza medzi príjazdom pre osobné autá, pozdĺž vnútorného obslužného okruhu
 • tovar je dotovaný cez zákl. portály – doky

Okolie:

značná časť zelene je navrhovaná pred uličnou fasádou
na severe: cesta 3325 a kruhová križovatka
na východe: obec Nová Polhora (oddelená izolačnou zeleňou)
na západe: zberná komunikácia

Areál S4 (118 031 m2)

Opis: stavebný objekt bude tvoriť jeden celok

Konštrukčné riešenie stavieb: viacloďové, viacmodulové

Použitý materiál:oceľ a železobetón

Areál bol predaný spoločnosti LABAŠ s.r.o. na výstavbu skladových priestorov.

Areál S5

Opis: logistický areál, obsahujúci skladové haly a administratívnu prevádzku a nevyhnutný rozsah dopravných plôch a zelene

Príjazd: hlavný prístup do areálu z účelovej komunikácie

Status: Rezervované

Infraštruktúra:

 • areál je dopravne zokruhovaný
 • cesty sú dimenzované na prepravu kamiónov
 • chodníky vedú od obslužno-administratívneho centra k budúcej zastávke autobusu
 • parkovisko pre osobné autá sa nachádza pri vjazde a výjazde z areálu
 • tovar je dotovaný cez zákl. portály – doky

Okolie:

mznačná časť zelene je navrhovaná na východnom a severnom okraji areálu
na severnom okraji je trasované podzemné vedenie VN a trafostanicou
na severe: Areál S4
na východe: obec Nová Polhora (oddelená izolačnou zeleňou)
na juhu: obslužná komunikácia
na západe: ČOV

Areál S5 (27 702 m2)

Opis: stavba pozostáva z 2 budov

Konštrukčné riešenie stavieb: viacloďové, viacmodulové

Použitý materiál:oceľ a železobetón

12430 m2 areálu je predaná spoločnosti Nerezové materiály s.r.o. na výstavbu skladových priestorov.

Areál S6

Opis: ogistický areál, obsahujúci skladové haly a administratívnu prevádzku a nevyhnutný rozsah dopravných plôch a zelene
tento areál (36 500 m2) bude rozdelený na 7 pozemkov (o výmere cca 5000m2) určených na odkúpenie a vlastnú výstavbu

Príjazd: hlavný prístup do areálu z účelovej komunikácie

Status: 1 Predaný | 5 Voľné

Infraštruktúra:

 • cesty sú dimenzované na prepravu kamiónov
 • chodníky vedú od administratívneho centra a skladov k budúcej zastávke autobusu
 • parkovisko pre osobné autá na severnom okraji, pri vyššej obslužnej komunikácii

Okolie:

mznačná časť zelene je navrhovaná na východnom a západnom okraji areálu
na severe: obslužná komunikácia
na východe: obslužná komunikácia
na juhu: Areál S7
na západe: zberná komunikácia

Na prvom pozemku je už zrealizovaná a skolaudovaná stavba STK pre osobné a nákladné automobily.

Areál S7

Opis: logisticko – výrobný areál, zahrňujúci skladové a výrobné haly , administratívnu prevádzku a nevyhnutný rozsah dopravných plôch a zelene

Príjazd: hlavný prístup do areálu zo zbernej komunikácie

Status: S7A: Voľné | S7B: Voľné

Infraštruktúra:

 • areál je dopravne zokruhovaný
 • cesty sú dimenzované na prepravu kamiónov
 • chodníky vedú od dokov k budúcej zastávke autobusu
 • parkoviská pre osobné autá zamestnancov budú na západnom okraji, pri zbernej komunikácií
 • dotácia skladov a výroby bude zo severu a z juhu

Okolie:

značná časť zelene je navrhovaná na východnom a západnom okraji areálu
na severnom okraji je trasované podzemné vedenie VN a trafostanicouna severe: Areál S6
na východe: cesta 3325
na juhu: zberná komunikácia
na západe: zberná komunikácia

Areál S7 (87 981m2)

Konštrukčné riešenie stavieb: viacloďové, viacmodulové

Použitý materiál:oceľ a železobetón