MODERNÝ LOGISTICKO-PRIEMYSELNÝ PARK

LPP NOVÁ POLHORA

Ponúka možnosti na prenájom skladových priestorov ale aj na kúpu pozemku pre vlastnú výstavbu
Nachádza sa v severo-južnom európskom koridore (Poľsko-Grécko)

truck
Skvelá poloha
  • na výjazde z diaľnice D1
  • 30 min z letiska Košice
  • 20 min z centra Košíc a Prešova
  • s viac ako 500 000 obyvateľmi
  • ľahko dostupné verejnou dopravou
factory
Skvelý potenciál
  • možnosť vybudovať 166.000 m2 skladovej plochy
  • možnosť predaja pozemku na výstavbu konečnému užívateľovi

O koncepte

Logisticko-priemyselný park sa nachádza medzi obcou a diaľnicou, pozostáva zo stavieb, ktoré vytvárajú areály logistiky, nezávadnej výroby ale aj obchodu a služieb. Všetky stavby sú projektované pozdĺž zbernej komunikácie, ktorá prechádza celým LPP. Park je kruhovou križovatkou napojený na diaľničný privádzač a na cestu 3325.

Infraštruktúra

Bola dokončená výstavba STL plynovodu, kolaudácia do 05/2024. Je vybudovaná a skolaudovaná zberná komunikácia, ktorá vedie stredom LPP a umožňuje jednoduchý prístup ke jednotlivým areálom. Park je pripojený na skolaudované inžinierske siete vrátane elektrickej energie, pitnej vody a kanalizácie. Novovybudovaná ČOV bude skolaudovaná do 05/2024.

Územný plán

Územný plán obce Nová Polhora bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva Nová Polhora č.48/2010 dňa 09.09.2010. A záväzná časť sa nachádza v VZN č.1/2010 Je postavená prvá etapa stavby S1, výstavba druhej etapy začne na jar 2020. DÚR S1 obsahuje základnú dopravnú a technickú kostru pre zabezpečenie funkčnosti následných stavieb S2 až S7, ktoré sú predmetom samostatných územných konaní. Na všetky areály sú vydané právoplatné územné rozhodnutia, v areály S6 dôjde v auguste k zmene územného rozhodnutia (rozdelenie areálu z 2 na 7 samostatných pozemkov)