MODERNÝ LOGISTICKO-PRIEMYSELNÝ PARK

LPP NOVÁ POLHORA

Ponúka možnosti na prenájom skladových priestorov ale aj na kúpu pozemku pre vlastnú výstavbu
Nachádza sa v severo-južnom európskom koridore (Poľsko-Grécko)

truck
Skvelá poloha
  • na výjazde z diaľnice D1
  • 30 min z letiska Košice
  • 20 min z centra Košíc a Prešova
  • s viac ako 500 000 obyvateľmi
  • ľahko dostupné verejnou dopravou
factory
Skvelý potenciál
  • možnosť vybudovať 166.000 m2 skladovej plochy
  • možnosť predaja pozemku na výstavbu konečnému užívateľovi

O koncepte

Logisticko-priemyselný park sa nachádza medzi obcou a diaľnicou, pozostáva zo stavieb, ktoré vytvárajú areály logistiky, nezávadnej výroby ale aj obchodu a služieb. Všetky stavby sú projektované pozdĺž zbernej komunikácie, ktorá prechádza celým LPP. Park je kruhovou križovatkou napojený na diaľničný privádzač a na cestu 3325.

Infraštruktúra

Do obce je dovedený plyn z regulačnej stanice v Ploskom. Na výstavbu STL plynovodu z obce Bretejovce je vydané právoplatné stavebné povolenie, jeho výstavba začne na jar 2020. Zberná komunikácia, ktorá vedie stredom LPP umožňuje jednoduchý prístup ku jednotlivým areálom. Park je pripojený na inžinierske siete vrátane elektriny, pitnej vody, kanalizácie, plynu a internetu. Okrem prístupových a obslužných komunikácii budú v každom areály vybudované aj plochy pre statickú dopravu, zeleň a zázemie pre zamestnancov a návštevníkov (služby, stravovanie, prechodné ubytovanie a pod.).

Územný plán

Územný plán obce Nová Polhora bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva Nová Polhora č.48/2010 dňa 09.09.2010. A záväzná časť sa nachádza v VZN č.1/2010 Je postavená prvá etapa stavby S1, výstavba druhej etapy začne na jar 2020. DÚR S1 obsahuje základnú dopravnú a technickú kostru pre zabezpečenie funkčnosti následných stavieb S2 až S7, ktoré sú predmetom samostatných územných konaní. Na všetky areály sú vydané právoplatné územné rozhodnutia, v areály S6 dôjde v auguste k zmene územného rozhodnutia (rozdelenie areálu z 2 na 7 samostatných pozemkov)