Územný plán

Územný plán obce Nová Polhora bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva Nová Polhora č.48/2010 dňa 09.09.2010.
A záväzná časť vyhlásená VZN č.1/2010

Napíšte nám

Napíšte nám akúkoľvek otázku.
Radi Vám odpovieme. Napísať

Napíšte nám

akúkoľvek otázku. Radi vám odpovieme.