Lokalita a popis

Lokalita a popis

Dostupnosť

12 km od centra Košíc
18 km od centra Prešova
98 km od Poľských hraníc
97 km od Ukrajinských hraníc
38 km od Maďarských hraníc
21 km od Košického letiska
27 km od železničnej stanice Haniska

Areál bude súčasťou Logisticko – priemyselného parku Nová Polhora. Leží v v polovici vzdialenosti medzi jestvujúcimi diaľničnými križovatkami na D1 – Budimír a Lemešany, na hlavnej sídelno rozvojovej osi Košice – Prešov.
Hlavný príjazd do Logisticko-priemyselného parku bude z diaľnice D1 pripravovaným diaľničným privádzačom napojeným na cestu III/050201. Ťažiskom parku bude vedená zberná komunikácia , z ktorej budú prístupné jednotlivé areály.
Zóna bude veľmi dobre napojiteľná na siete TI – elektrickou energiou, pitnou vodou, kanalizáciou, a plynom. V jednotlivých areáloch budú vybudované okrem prístupových a obslužných komunikácii aj plochy pre statickú dopravu, zeleň a zázemie pre zamestnancov a návštevníkov (služby,stravovanie,prechodné ubytovanie a pod.)

Napíšte nám

Napíšte nám akúkoľvek otázku.
Radi Vám odpovieme. Napísať

Napíšte nám

akúkoľvek otázku. Radi vám odpovieme.